Pozvánka na setkání 15. 3. 2005

Vážené kolegyně a kolegové,

protože předsedkyně Klubu VŠ knihovníků Dr. S. Bícová je v pracovní neschopnosti, posílám vám (za spolupráce kolegyň) pozvánku na další schůzku Klubu. Tak, jak jsme se minule domluvili, bude se konat v úterý 15. 3. od 10,00 hod. v prostorách CIKS VŠE.

Program:

1. Zahájení

2. Aktuality z Výkonného výboru SKIP

3. Doc. M. Špála: Impakt faktor - Konec monopolu
 -tj. cca 45 minut povídání na téma impakt faktor, bibliometrie, scientometrie, citování, informace o bibliografické dtb. Elsevieru atd.

4. Diskuse (k výše uvedenému povídání i aktuálním problémům oboru)

5. Příprava dalšího setkání

Prosím Vás, abyste mi na můj e-mail faitova@uk.zcu.cz  pokud možno do 13. 3. 2005 nahlásili svoji účast, abychom orientačně věděli kolik připravit občerstvení.

Pro jistotu opakuji dopravní spojení - k VŠE se dostanete tramvajemi č. 5, 26 a 9, nebo autobusem č. 135 od metra A (náměstí Míru nebo Želivského) a od metra C (stanice Florenc).

Těším se na viděnou a přeji pěkný týden.

Za přípravný tým
M. Faitová, E. Bulínová, J. Hartmanová