Pozvánka na setkání 7. 12. 2004

S K I P - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků

si Vás dovolují pozvat na setkání v úterý 7. 12. 2004

Kdy? v 9.30 hodin 
Kde? v Knihovně CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Program:

0    Prohlídka Knihovny CERGE – EI (hostitelská knihovna, sraz v 9.20 hod., zahájení prohlídky 9.30 hod., trvání do 10 hod.)

1    Zahájení schůzky, přivítání v hostitelské knihovně, seznámení s programem, organizační pokyny a schválení organizačního výboru Klubu (H.  Pessrová, S. Bícová - 10.15 hod.)

2    Aktuální informace z předsednictva SKIP a VV Asociace (M. Faitová – 10.30 hod.)

3    Rekapitulace a diskuse k tématům pro rok 2005, návrhy k tématu „Koncepce knihoven… - realizace a postup “ (výjezdní zasedání VV SKIP ve dnech 7. 12. – 9. 12. 2004 – do 11 hod.)

4    Hlavní téma: Evropské strukturální fondy – Společný regionální operační program (Ing. Radka Soukupová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 11 – 11.30 hod. plus diskuse)

5    Oběd (12 – 13 hod.)

6    Prohlídka sálů CERGE – EI (hostitelská instituce – od 13 hod.)

 

Na setkání s Vámi se těší

PhDr. Stanislava Bícová