Pozvánka na setkání 6. 4. 2004

S K I P - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků

si Vás dovolují pozvat na setkání v úterý 6. 4. 2004

Kdy? v 10 hodin 
Kde? v Knihovně Právnické fakulty UK, Nám. Curieových 7, Praha 1

Program:

0  Přivítání v Knihovně Právnické fakulty UK - J. Mouchová
1  Schválení zápisu z minulé schůzky a seznámení s programem - S. Bícová 
2  Úvod do hlavního diskusního tématu : Metoda Konspekt (význam, podstata, možné použití, záměry NK v této oblasti, současný stav používání, průběh školení) - Mgr. Marie Balíková, NK ČR
3  Diskuse k referátu Mgr. M. Balíkové
4  Aktuality – různé

Předpokládaná doba trvání: cca 2 hodiny

Prosím zájemce o účast, aby se přihlásili na adrese naší hostitelské knihovny u PhDr. Jany Mouchové nejpozději do 2. 4. 2004 – e-mail Mouchova@prf.cuni.cz 

Na setkání s Vámi se těší

PhDr. Stanislava Bícová, CSc.
místopředsedkyně SKIP

 

Spojení k Právnické fakultě:
1. Nejlepší spojení je od metra C – Florenc, autobus číslo 207 do zastávky Právnická fakulta – také z Hlavního nádraží jednu stanici metrem C na Florenc plus autobus 207.
2. Tramvají číslo 17 do zastávky Právnická fakulta, rovněž od metra A – stanice Staroměstská a dále buď asi 10 minut pěšky nebo rovněž z nábřeží jednu stanici tramvají č. 17.