Pozvánka na setkání 22. 10. 2003

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků 

si Vás dovolují pozvat na setkání ve středu 22. 10. 2003

Kdy: v 10.00 hod.
Kde: v Klubu knihovny VŠE - CIKS, mezanin staré budovy VŠE (hlavní vchod do knihovny), 
W. Churchilla č. 4, Praha 3 - Žižkov

Program:

1. Hlavní téma: Příprava programu valné hromady SKIP – 24. 6. – 26. 6. 2004 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.
Témata k diskusi a úvaze: Postavení a úloha vysokoškolské knihovny v rámci školy (nejlépe viděno očima akademických pracovníků, nebo i studentů?), řízení VŠ knihoven, ekonomické aspekty knihovnické a informační činnosti, knihovny v rámci neziskového sektoru apod. Motto valné hromady? Přednášející z řad učitelů – osvícenců? 

2. Různé

  • Zkušenosti se zpracováním a podáváním grantů 1N04
  • Stav přípravy programu CPVSK v Hradci Králové 19.-20.11.2003 – blok vysokoškolské práce

Na setkání s Vámi se těší

PhDr. Stanislava Bícová, CSc. v.r.
místopředsedkyně SKIP 


Poznámky:
- uzávěrka přihlášek na setkání je 15.10.2003 – stačí e-mail na moji adresu
- změna dopravy na VŠE kvůli stavebním pracím na silnici: 
a/ autobus 135 z Florence (metro C) nebo z Nám. Míru (metro A) do stanice nám. W. Churchilla
b/ náhrada tramvají – autobus linka X9 – zastávka nástupní v Hybernské ulici proti Masarykovu nádraží, výstupní za domem odborů