Pozvánka na setkání 18. 3. 2003

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků 

si Vás dovolují pozvat na setkání v úterý dne 18. 3. 2003

Kdy: v 10.00 hod.
Kde: v Klubu knihovny VŠE - CIKS, Mezanin staré budovy VŠE (hlavní vchod do knihovny), 
W. Churchilla č. 4, Praha 3 - Žižkov

Program:

0.
Schválení zápisu ze schůzky dne 15.1.2003, seznámení s programem
1. Vysokoškolské kvalifikační práce a SIGLE
(ing. Martin Svoboda, ředitel STK, PhDr. Jan Bayer,CSc. - náměstek ředitele STK v Praze)
2. Diskuse k předneseným příspěvkům
3. Různé
4. Termín a téma příští schůzky


PhDr. Stanislava Bícová, CSc. v.r.
místopředsedkyně SKIP 


Poznámka ke spojení na VŠE:
· Autobus č. 135 do zastávky Náměstí W. Churchilla (jedna stanice z autobusového nádraží Florenc)
· Tramvaje číslo 5, 9, 26 do zastávky Husinecká
· Z hlavního vlakového nádraží cca 7 minut pěšky nebo 1 stanice tramvají