Pozvánka na setkání 27. 11. 2002

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků

si Vás dovolují pozvat na setkání ve středu 27. 11. 2002

Kdy: v 11.00 hodin
Kde: v zasedací místnosti ve 2. patře Karolina (vedle varhan), Ovocný trh 5, Praha 1

Program:

  • Uvítání na UK a seznámení s programem - hostitelka a moderátorka Mgr. Marie Paráková
  • Schválení zápisu ze 17. 9. 2002 (pořizování nových zápisů střídavě dr. Faitová nebo doc. Špála)
  • Hlavní diskusní témata:
    - 1. Zkušenosti s ochranou osobních údajů v knihovnách (mgr. Jar. Štěrbová z Městské knihovny v Praze)
    - 2. Návrh databáze diplomových prací VŠ (Dr. I. Brožek)
  • Aktuality (Závěry CPVŠK k novele KZ, výsledky schůzky k MVS v Brně atd.)

Kulturní program: Prohlídka Karolina s výkladem od 13.30 hodin


Na setkání se těší organizační výbor Klubu VŠK.


S pozdravem

PhDr. Stanislava Bícová, CSc., v.r.
místopředsedkyně SKIP