Pozvánka na setkání 17. 9. 2002

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků

si Vás dovolují pozvat na setkání v úterý 17. 9. 2002

Kdy? v 11 hodin
Kde? v Klubu Knihovny VŠE - CIKS, mezanin staré budovy VŠE (hlavní vchod do knihovny), W. Churchilla č. 4, Praha 3 - Žižkov (tramvaje č. 5, 9, 26 do stanice Husinecká, nebo autobus č.135 z Florence do stanice Nám. W. Churchilla - 1 zastávka)

Program:
0. Schválení zápisu ze setkání 9. 7. 2002
1. Diskusní téma: Knihovní řády VŠK a Knihovní zákon, první zkušenosti z registrace VŠK (Některé zkušenosti a problémy s aktualizací knihovních řádů VŠK, např. MVS pro studenty, příruční knihovny učitelů, ceníky poplatků atp).
2. Různé
· Jak se VŠK zapojí do Týdne knihoven?
· Dohoda o příštím setkání a tématu
3. Kulturní program: Severské nebo švýcarské knihovny (autorský film ing. J. Potáčka, CSc. - pouze v případě, že setkání se uskuteční odpoledne, jinak bude přeloženo na další schůzku).

Předpokládaná doba trvání: 2 hodiny
Na setkání se těší organizační výbor Klubu.

S pozdravem

PhDr. Stanislava Bícová, CSc., v. r.
místopředsedkyně SKIP 


Poznámka ke stravování: K obědu je možné využít učitelskou menzu, kde je výběr ze 3 jídel a platí se v hotovosti u pokladny (cca kolem 50,- Kč). Kdo by měl zájem poobědvat v kulturnějším prostředí, mohu Vám rezervovat místa v Akademickém klubu VŠE, ale prosím o sdělení předem, protože je tam poměrně malý prostor (e-mail Bicova@vse.cz ).