Pozvánka na setkání 9. 7. 2002

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků a
Klub vysokoškolských knihovníků

si Vás dovolují pozvat na setkání dne 9. 7. 2002

Kdy? ve 13 hod. 
Kde? v Knihovně Právnické fakulty UK, Nám. Curieových 7, Praha 1

Program:
0. Kdo je kdo
1. Upřesnění návrhu programu Klubu na 2.pololetí 2002
2. Diskusní téma: Vysokoškolské knihovny jako knihovny specializované (mgr. M.Šírová, PhDr. D. Loštáková)
3. Různé
4. Kulturní program: Alexandrijská knihovna (autorských film členů Klubu)


Předpokládaná doba trvání: 2 hodiny

Na setkání se těší organizační výbor Klubu.

S pozdravem

PhDr. Stanislava Bícová
místopředsedkyně SKIP