setkání klubu na téma "Vysokoškolské knihovny jako knihovny specializované"

9. července 2002