setkání klubu na téma "Oboroví knihovníci"

20. listopadu 2007