setkání klubu na téma "Zpracování EIZ do knihovního katalogu"

8. dubna 2009