setkání klubu na téma "Elektronické knihy: Rizika a hrozby(?)"

22. listopadu 2011