Přednášky a akce

2018

29. listopadu 2018 - seminář "Autorské právo pro akademické pracovníky" (CIKS)

Pozvánka
Prezentace Úvod do ochrany výsledků tvůrčí činnosti a práva autorského (Matěj Machů)

2017

7. listopadu 2017 - seminář "Debatní setkání nad aktuálními tématy VŠ knihoven a budoucností Klubu" (CERGE-EI)

Pozvánka

23. března 2017 - seminář "Online marketing pro vysokoškolské knihovny" (Metropolitní univerzita)

Pozvánka
Prezentace LIKE, TWEET, SNAP, FOLLOW (Olga Zbranek Biernátová)
Prezentace Marketing služeb a instore marketing (Olga Zbranek Biernátová)

2016

25. října 2016 - podzimní setkání klubu (knihovna geologie PřFUK)

Pozvánka

20. dubna 2016 - jarní setkání klubu (CIKS)

Pozvánka

2015

3. listopadu 2015 - seminář "Měření kvality služeb VŠ knihoven: výzkum na zmapování benchmarkingových systémů a výzkum parametrů pro českou platformu" (PrF UK)

Pozvánka
Prezentace Měření výkonu a kvality služeb akademických knihoven (M. Krčál)

4. června 2015 - seminář "Praktické rozdílové školení RDA x AACR2" (Metropolitní univerzita)

2014

4. prosince 2014 - seminář "Age management ve vysokoškolských knihovnách" (Metropolitní univerzita)

Pozvánka
Prezentace Představení projektu BIDI (Z. Houšková)
Prezentace Knihovnické profese v Národní soustavě povolání (Z. Houšková)
Prezentace Age management v ČR (I. Štorová)
Prezentace Perspektivy a trendy oboru knihovnictví (specializované knihovny) (V. Richter)

21. října 2014 - seminář "Strašák RDA aneb nová katalogizační pravidla a přechod na MARC 21" (Metropolitní univerzita)

Pozvánka
Prezentace Strašák RDA aneb nová katalogizační pravidla a přechod na MARC 21 (B. Drobíková)

4. května 2014 - seminář "Vyhledávání v Alephu" (2. LF UK)

Pozvánka

14. dubna 2014 - setkání klubu a přednáška "Nový občanský zákoník ve vztahu k činnostem odborných knihoven" (CIKS, VŠE v Praze)

Pozvánka
Prezentace Nový občanský zákoník ve vztahu k činnostem odborných knihoven (M. Jurman)

2013

21. října 2013 - seminář "Autorské právo a ochrana osobních údajů - výtah ve vztahu k VŠ knihovnám" (Knihovna J. Palacha, FF UK)

Pozvánka
Prezentace a materiály Autorské právo a ochrana osobních údajů - výtah ve vztahu k VŠ knihovnám (V. Jurmanová Volemanová)

25. dubna 2013 - seminář na téma "Knihovny soukromých vysokých škol se představují" (Metropolitní univerzita)

Pozvánka
Fotografie
Prezentace Knihovny soukromých VŠ - statistické ukazatele a trendy (J. Emmer)
Prezentace Knihovna soukromé VŠ ve srovnání s knihovnou veřejné VŠ (P. Hornochová)

2012

22. listopadu 2012 - setkání klubu na téma "Efektivní komunikace ve službách" (2. LFUK)

Pozvánka
Prezentace Efektivní komunikace ve službách (L. Foberová)

27. června 2012 - setkání klubu (taverna Olympos)

Pozvánka

17. dubna 2012 - setkání klubu na téma "Možnosti měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách" (1. LFUK)

Pozvánka
Prezentace Možnosti měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách (M. Kopecká)

2011

22. listopadu 2011 - setkání klubu na téma "Elektronické knihy: Rizika a hrozby(?)" (CIKS)

Fotografie
Prezentace Elektronické knihy: Rizika a hrozby(?) (A. Pokorný)

29. června 2011 - letní setkání klubu (taverna Olympos)

Pozvánka

2010

26. května 2010 - mimořádné setkání (INFORUM)

Pozvánka
Prezentace Vstup Knihovny univerzitního kampusu MU do systému měření výkonu BIX (Z. Dohnálková)

5. května 2010 - setkání klubu (Akademická knihovna JČU)

Pozvánka
Fotografie

2009

14. října 2009 - exkurze do Národní technické knihovny

Fotografie

8. dubna 2009 - setkání klubu na téma "Zpracování EIZ do knihovního katalogu" ()

Fotografie
Prezentace Patří záznamy elektronických informačních zdrojů do katalogu? (B. Drobíková)
Prezentace Elektronické zdroje v Centrálním katalogu UK v Praze (I. Baranayová)

2008

24. června 2008 - letní setkání klubu

Pozvánka
Fotografie

22. dubna 2008 - setkání klubu na téma "Účast VŠ knihoven na hodnocení vědecké činnosti instituce"

Pozvánka
Fotografie
Prezentace Výběr systému k evidenci publikační činnosti a sběru RIV (Z. Firstová, UK ZČU v Plzni)
Prezentace Národní úložiště šedé literatury, informace o projektu (Iva Horová, Knihovna AMU)

2007

2006

27. června 2006 - letní setkání klubu

Pozvánka
Fotografie

4. dubna 2006 - setkání klubu na téma ";Základy PR a umění prezentace" (knihovna Jinonice, UK Praha)

Pozvánka
Přednáška Základy PR a umění prezentace (G. Krčmářová, CESNET)

2005

1. listopadu 2005 - setkání klubu na téma "Výhody a nevýhody centralizace knihoven" (CIKS)

Pozvánka
Prezentace Od fakultních knihoven ke knihovně centrální (D. Lošťáková, Knihovna UP Olomouc)
Prezentace Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (M. Faitová, Z. Firstová, UK ZČU v Plzni)
Prezentace 11 let CIKS VŠE - budování fondu a akvizice (L. Bělohoubková, CIKS - VŠE)

7. června 2005 - setkání klubu (taverna Olympos)

15. března 2005 - setkání klubu na téma ";Impakt faktor - Konec monopolu" (CIKS)

Pozvánka
Přednáška Impact Factor (M. Špála)

2004

7. prosince 2004 - setkání klubu na téma "Evropské strukturální fondy – Společný regionální operační program" (CERGE – EI)

Pozvánka

6. dubna 2004 - setkání klubu na téma "Metoda Konspekt" (PrF UK)

Pozvánka

4. února 2004 - setkání klubu (CIKS)

Fotografie

2003

22. října 2003 - setkání klubu na téma "Příprava programu valné hromady SKIP" (CIKS)

Pozvánka
Zápis

9. července 2003 - letní setkání klubu na téma "Vysokoškolské práce - příprava programu Celostátní porady VŠK"

Pozvánka

18. března 2003 - setkání klubu na téma "Vysokoškolské kvalifikační práce a SIGLE" (CIKS)

Pozvánka

15. ledna 2003 - setkání klubu na téma "Vysokoškolské kvalifikační práce" (CIKS)

2002

27. listopadu 2002 - setkání klubu na téma "Ochrana osobních údajů" a "Návrh databáze diplomových prací VŠ" (Karolinum)

Pozvánka

17. září 2002 - setkání klubu na téma "Knihovní řády VŠK a Knihovní zákon" (CIKS)

Pozvánka
Knihovní řád Univerzitní knihovny (Univerzita Pardubice)

9. července 2002 - setkání klubu na téma "Vysokoškolské knihovny jako knihovny specializované" (PrF UK)

Pozvánka
Fotografie