O klubu VŠ knihovníků

Klub je neformální dobrovolná skupina jednotlivců, kteří mají potřebu spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti o řešení aktuálních a konkrétních otázek ve vysokoškolských knihovnách, a také se vzájemně poznávat a setkávat.

O jakých tématech se bavíme a radíme?

  • provozní problémy ve VŠ knihovnách,
  • nové trendy v technologiích, službách a zdrojích vysokoškolských knihoven,
  • hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven,
  • open access,
  • informační vzdělávání,
  • legislativní otázky spojené s činností VŠ knihoven.

Kontakt

Předsedkyně klubu:

Mgr. Jitka Bílková
jitka.bilkova@pedf.cuni.cz

Interní elektronická konference:

Hromadný e-mail:
klubvsk@vse.cz
Archiv konference:
https://mailman.vse.cz/mailman/private/klubvsk/


Jak se stát členem

Chcete se připojit? Členem se může se stát libovolný zájemce po vyplnění online přihlášky.

Přihlásit se

Dobrá praxe

Vybíráme pro Vás zajímavé odkazy a příklady pro inspiraci.

Dobrá praxe


Zprávy o činnosti