Seznam členů klubu

JménoKnihovna
Alena, Volková Balvínová, RNDr.původní - Uiverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, SVI
Irena BaranayováÚstav výpočetní techniky Univerzity Karlovy
Lenka Bělohoubková, Ing.CIKS VŠE
Jitka Bílková, Mgr.UK v Praze, Pedagogická fakulta, Ústřední knihovna
Marie BouchalováKnihovna, Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
Eva Bratková. PhDr.Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Ivo Brožek, PhDr.původní - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Eva Březinová, Mgr.Odd. podpory vědy, Přírodovědecká fakulta UK
Eva Čečková, PhDr.Lékařská knihovna LF UK a FN v Hradci Králové
Jitka Davidová, Ing.CIKS VŠE
Marie Davidová, Mgr.Knihovnické informační centrum FAST VUT v Brně
Petra, Dědičová, Mgr.Útvar vědeckých informací
Barbora Drobíková, PhDr.Univerzita Karlova, ÚISK
Jarmila Dvořáčková, Ing.Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
Jan EmmerCentrum knihovnických služeb VŠFS
Miloslava Faitová PhDr.Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Jitka Feberová, MUDr., Ph.D.Ústřední knihovna UK
Zdeňka Firstová, Mgr.Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Hana, Frycova, Bc.Knihovna Univerzity Palackého
Libuše FuchsováVysoká škola Karlovy Vary
Tomáš, Gec, Mgr.Moravská zemská knihovna
Milena GrichováÜstřední knihovna Univerzity Palackého
Petr Guba, Mgr.knihovna právnické fakulty
Doris HadrabovaUniverzita Karlova v Praze, Právnicka fakulta
Kateřina HajdukováÚstav vědeckých informací 2. Lékařská fakulta UK
Olga Halamová, Mgr.Univerzitní knihovna Univerzity Hradec Králové
Jana Hartmanová, Ing.CIKS VŠE
Květa Hartmanová, PhDr.Knihovna Právnické fakulty UK
Marcela HladíkováVědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně
Renata Hloušková, Mgr.Knihovna Škoda Auto Vysoké školy o.p.s.
Ingrid Hohošová, Mgr.Knihovna Univerzity Palackého, Olomouc
Marta Holoubková, Mgr. Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Petra HornochováOdborná knihovna Jiřího Hájka
Iva Horová, PhDr.Národní technická knihovna
Romana KasperkevičováKnihovna JAMU
Daniela Kolářová Jasenská, Mgr.Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
Šárka Kostecká, Bc.Univerzitní knihovna Ostravské univerzity
Martin KrčálKISK FF MU
Jaroslava KrotilováKnihovna Univerzity Palackého
Jan Mach, Ing., Ph.D.CIKS VŠE
Alena Matuszková, Mgr.Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích
Verona Miletinová, Mgr.původní - CIKS VŠE - Studijní kihovna Jižní Město
Jana Mouchová PhDr.původní - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Ivana Náprstková, Mgr.UK Přírodovědecká fakulta, Geologická knihovna
Dagmar NovákováVědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně
Eva, Novotná, Mgr. et Mgr.Geografická knihovna PřF UK v Praze
Vladimíra Perlová, Bc.Ústřední knihovna, Ústav vědecko-pedagogických informací
Jarmila Pirnerová, Ing.Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta
Olga Pitašová, PhDr.Lékařská knihovna LF UK a FN v Hradci Králové
Soňa, Poláková, Mgr.Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. - Odborná knihovna J. Hájka
Pavla PřibylováKnihovna fakulty managementu VŠE
Svatopluk Rieger, RNDr., CSc.Informační středisko PřF UP
Vít Richter, PhDr.Národní knihovna ČR
Božena RoháčkováKnihovna Janáčkovy akademie múzických umění
Klára Rösslerová, PhDr.Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Pavlína RouhováUniverzitní knihovna Technické univerzity v Liberci
Libuše Simandlová, Mgr.CIKS VŠE
Hana Skálová, PhDr.Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze
Ludmila, Slezáková, PhDr.Knihovna Univerzity Palackého
Sylvie Sommerová, Bc.Knihovna Univerzity Palackého
Marie Sýkorová, Bc.Informační středisko Fakulty tělesné kultury UP
Věra Škochová, Mgr.CIKS VŠE
Irena Šléglová, Mgr.Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU Brně
Milan Špála, Docent MUDr. CSc.Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Národní lékařská knihovna
Václav Šubrta, Ing.CIKS VŠE
Irena Treybalová, PhDr.Biologické centrum AV ČR - Knihovna (knihovna slouží i Biologické fakultě JU)
Lucie Vasiljevová, Mgr.Knihovna CERGE-EI
Hana Vochozková, PhDr.Knihovnicko-informační centrum ÚVT MU Brno
Milada VondrováAreálová knihovna Purkyňova
Helena Vorlová, Ing.Akademická knihovna Jihočeské univerzity
Anna VyčítalováUniverzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Dana Vykoukalová, Mgr.Knihovna Právnické fakulty UK v Praze
Marta Zizienová, Mgr.Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci
Pavla Žáčková, Bc.Knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Palacké
Radmila Žílová, Mgr.Univerzitní knihovna Ostravské univerzity